hoặc

Vật liệu gồm những cây kẹo mút đầy đủ hương vị bé thích, dây kẽm nhỏ, dây ruy băng và giấy gói quà.

Thực hiện một cây kẹo mút khổng lồ vô cùng đơn giản. Các mẹ sử dụng sợi kẽm nhỏ để cố định các que kẹo mút lại với nhau. Kích thường cây kẹo khổng lồ sẽ bằng tổng số cây kẹo nhỏ gộp lại.

Sau khi cố định các que kẹo lại với nhau một cách chắn chắn, các mẹ sẽ dùng giấy gói bọc phần trên lại, dùng một que nhựa dài để làm phần cây, cắt bỏ phần giấy thừa và dùng dây ruy băng để trang trí. Chỉ sau ít phút, các mẹ đã cho ra đời một cây kẹo mút làm phần quà bất ngờ cho các bé.

Clip hướng dẫn thực hiện:

Du Lợi
Video: eHow

 

Gởi bình luận

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.