hoặc
Mỗi một con giáp sẽ có một vị Phật độ mệnh riêng, phù hộ độ trì, mang lại bình an, sức khỏe cho mỗi người.

Tuyết Mai

Vị Phật nào độ mệnh cho 12 con giáp

Mỗi một con giáp sẽ có một vị Phật độ mệnh riêng, phù hộ độ trì, mang lại bình an, sức khỏe cho mỗi người. Tuổi Tý: Vị Phật hộ mệnh là Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, một trong tứ đại Bồ Tát trong tín ngưỡng dân gian. Quan Âm Bồ Tát là người trợ giúp bên trái của đức Phật A Di Đà, cùng với đức Phật A Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát (người trợ giúp bên phải của đức Phật Di Đà) hợp thành “Tây phương tam thánh”. Nghìn tay của Quan Âm biểu tượng phù trợ chúng sinh, nghìn mắt của Quan Âm giúp nhìn khắp thế gian, cứu giúp chúng sinh.

Vị Phật nào độ mệnh cho 12 con giáp

Tuổi Sửu và tuổi Dần: Hư Không Tạng Bồ Tát danh hiệu AKASAGARBHA chính là vị Phật hộ mệnh của các bạn. Ngài còn có mật hiệu là Khố Tạng Kim Cương, biểu tượng cho sự giàu có. Hư Không Tạng Bồ Tát là Tam thế chư Phật đệ nhất phụ thần, công đức bao la phủ kín hư không, trí tuệ vô biên, lòng kiên trì và sức chịu khổ như kim cương.

Vị Phật nào độ mệnh cho 12 con giáp

Phổ Hiền Bồ Tát danh hiệu là Samantabhadra chính là vị Phật bản mệnh cho tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Ngài có năng lực siêu phàm, thân phân tại thập phương. Ngài cùng với Thích Ca Mâu Ni, Văn Thù Bồ Tát hợp thành “Hoa Nghiêm tam thánh”. Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho trí huệ, vượt chướng ngại. Ngài hành nguyện vô cùng, công đức vô tận, tình thương vô biên, thân thân khắp các chùa, tùy duyên giáo hóa chúng sinh.

Vị Phật nào độ mệnh cho 12 con giáp

Tuổi Mão: Vị Phật hộ mệnh cho bạn là Văn Thù Bồ Tát, danh hiệu Manjusri. toàn thân ngài màu tím ánh vàng kim, hình hài như đồng tử. Tay phải cầm kim cương bảo kiếm biểu tượng cho sự sắc bén của trí năng, có thể trảm quần ma loạn vũ, chém đứt mọi buồn phiền. Tay trái cầm cành sen xanh tượng trưng cho trí tuệ tối cao, thân cưỡi sư tử, biểu tượng trí huệ phá đêm tối của Vô minh nên còn được xưng là “Đại trí”.

Vị Phật nào độ mệnh cho 12 con giáp

Tuổi Ngọ: Đại Thế Chí Bồ Tát chính là vị Phật hộ mệnh của bạn. Ngài chính là vị Phật trợ giúp bên phải Đức Phật A Di Đà. Ngài thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp muôn loài, khiến chúng sinh mười phương thế giới thoát khỏi khổ đau, họa huyết quang kiếp nạn binh đao. Ngài có năng lượng vô thượng, uy thế tự tại, vì thế Đại Thế Chí Bồ Tát đi đến đâu thiên địa chấn động, bảo vệ chúng sinh, trừ tai ách ma quỷ.

Vị Phật nào độ mệnh cho 12 con giáp

Tuổi Dậu: Bất Động Tôn Bồ Tát, danh hiệu Acalanatha là vị Phật hộ mệnh của bạn, Ngài còn được gọi là Bất Động Minh Vương. “Bất động” chỉ lòng từ bi kiên cố không giao động. Bất Động Minh Vương là vị đứng đầu trong Phật Giáo mật tông bát đại minh vươn. Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều có thể quét sạch mọi trở ngại. Vẻ ngoài phẫn nộ khiến đám ma quỷ dám dọa dẫm chúng sinh sợ hãi chạy xa.

Vị Phật nào độ mệnh cho 12 con giáp

Tuổi Mùi và tuổi Thân: Vị Phật hộ mệnh của hai tuổi này chính là Đại Nhật Như Lai. Đây chính là pháp thân của Phật Thích Ca. Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ, có nghĩa là soi sáng cùng khắp muôn nơi, diệt trừ mọi chỗ u ám, bóng tối của vô minh. Khác với mặt trời, trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, khu vực và ngày đêm.

Vị Phật nào độ mệnh cho 12 con giáp

Tuổi Tuất và Tuổi Hợi được Phật A Di Đà hộ mệnh. A Di Đà Phật danh hiệu là amitayusa Đây là tên của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Đại thừa ượng trưng cho Từ bi và Trí tuệ. Ngài cũng chính là giáo chủ của giới Tây phương cực lạc.

Gởi bình luận

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.