hoặc

Hiện nay mình đang cần gấp một cái giấy ra viện để giải quyết một số việc không biết mọi người ở đây có ai biết ở đâu làm được không giúp mình với.

Gởi bình luận

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.