hoặc
Dạy hát ca trù bài: Đào hồng đào tuyết

Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết

Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi

Mười lăm năm thấm thoát có xa gì

Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.

Ngã lãng du thời quân thượng thiếu

Quân kim hứa giá ngã thành ông

Cười cười nói nói thẹn thùng,

Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại

Riêng một thú Thanh Sơn đi lại

Khéo ngây ngây dại dại với tình

Đàn ai một tiếng Dương tranh.

Gởi bình luận

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.