hoặc
TinyUmbrella của mình không lên j cả?
Nó Verifying libraries... rồi fetching libraries...nhưng không hiển thị j cả
Không lẽ cài lại Win???

Gởi bình luận

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.