hoặc

Intel® Core™2 Quad Processor Q9400: 6 MB Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB. Intel® Core™ i7-2600S Processor: 6 MB Cache, 2.8 GHz. Xin hỏi loại CPU nào có tốc độ xử lý nhanh hơn và em nên chọn loại nào cho PC của mình.

Cám ơn các anh chị.

Gởi bình luận

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.