hoặc

Gởi bình luận

betiteo

Nếu bạn muốn xóa từng bài hát thì có thể vào đây : http://www.funring.vn/web/media/vn/funri… sau khi đăng nhập bạn có thể xóa những bài mình đã mua hoặc soạn tin nhắn XOA_<mã nhạc chờ>
--> 9224, còn bạn muốn tắt luôn nhạc chờ thì soạn tin nhắn TAT gửi 9224 hoặc Bấm: *090#, bấm Gọi/Yes/Ok
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 2, chọn Gửi/Send

Trả lời
ilovegoogle

Để hủy nhạc chờ, bạn soạn tin nhắn: HUY rồi gửi số 9224.
Bạn soạn tin nhắn: KT rồi gửi số 994 để kiểm tra mình đang sử dụng gói dịch vụ gì?
Khi nào có ý sử dụng lại nhạc chờ thì bạn soạn tin nhắn: DK rồi gửi 9224

Trả lời
mrfong86
Mình thì hay saon tin nhắn để ktra tên bài hát và mã số bài hát nhạc chờ bằng cách soạn tin: DS gửi 9224( hệ thống gửi về 5 bài hát đầu tiên trong Album, xóa xong lại soan tin kiểm tra danh sách tiếp :) )
Có mã số thì xóa bằng tin nhắn: XOA_mã số gửi 9224.
Trả lời

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.