hoặc

Nếu muốn hình to hơn, bấm chuột phải chọn lệnh Save as trước khi in.

Kim Kim

Gởi bình luận

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.