hoặc

Như tittle ai cho em biết thông tin wave gì và giá nhiêu nhé, rẻ rẻ thôi vì là học sinh mà :(

Gởi bình luận

tatavaoxuan

Xe Việt Nam thì xe 50cc đi rồi cũng phải 5T, mắc hơn xe 100cc đấy

Trả lời

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.