hoặc

Như tittle ai cho em biết thông tin wave gì và giá nhiêu nhé, rẻ rẻ thôi vì là học sinh mà :(

Gởi bình luận

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.