hoặc

Mẹ ơi, nghỉ mát là để cho nóng hả mẹ? - Hường Ngố hỏi mẹ.

- Hỏi gì lạ vậy con? Nghỉ mát là để cho mát chứ.

- Thế sao bố lại bảo đưa mẹ con mình đi Cửa Lò Bãi Cháy để nghỉ mát vậy? 

Bòn Bon (Sưu tầm)

Gởi bình luận

Đăng trả lời hoặc Đặt câu hỏi.